ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ερώτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων ειδικότητας δημοτικής αστυνομίας κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους……

«Παρατείνεται η ομηρία των δημοτικών αστυνομικών» ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους αρμόδιους υπουργούς

Ερώτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων ειδικότητας δημοτικής Αστυνομίας κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Εσωτερικών.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές αναφέρουν:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.2013), ιδιωτικοι ντετεκτιβ αλεξανδρουπολη από τις 23 Σεπ Τεμβρίου 2013 οι Υπάλληλοι ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας, έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθότι για αυτούς με ρητή πρόβλεψη του ανωτέρω άρθρου, ντετεκτιβ πειραιασ εφαρμόζεται η υποπαραγράφος Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, η οποία βεβαίως αφορά τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων.

Ήδη λοιπόν για 3.500 Δημοτικούς Αστυνομικούς εφαρμόζεται το δυσβάστακτο και επαχθές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους καθεστώς της διαθεσιμότητας, ποσο κοστιζει μια παρακολουθηση απο ντετεκτιβ κατά το οποίο λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους, ενώ, όπως καλά γνωρίζετε, η διάρκεια ισχύος της διαθεσιμότητας περιορίστηκε στους οκτώ (8) μήνες, με την πάροδο των οποίων οι υπάλληλοι απολύονται.

Παρά τις υποσχέσεις σας, τους δύο τελευταίους μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4172/2013, δεν έχετε προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια ένταξης των υπαλλήλων αυτών στην Ελληνική Αστυνομία ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 προβλέπει ειδικά την έκδοση κοινών αποφάσεων Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την ένταξη των Δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού. Επίσης, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ειδικά η έκδοση κοινών αποφάσεων Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την ένταξη των Δημοτικών αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Δυστυχώς, όμως για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς οι ανωτέρω ΚΥΑ δεν έχουν εκδοθεί έως και σήμερα, μετά την πάροδο 2 μηνών από την έκδοση του ν. 4172/2013, με εύλογη συνέπεια για τους υπαλλήλους να παρατείνεται και να εντείνεται η ομηρία, ντετεκτιβ καλαματα η αβεβαιότητα και ο φόβος τους ότι θα οδηγηθούν με ενέργειες και παραλείψεις σας στην απόλυση και την ανεργία.

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο μηνών από τη δημοσίευση του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με το οποίο έχει προβλεφθεί η έκδοση ΚΥΑ για την ένταξη του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο, ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν.

Επειδή παρά τις υποσχέσεις σας για σύντομη «τακτοποίηση» του ζητήματος της ένταξης του προσωπικού αυτού στην Ελληνική Αστυνομία ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν έχετε ακόμη προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος.

Επειδή ήδη το σύνολο των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, μετά την πάροδο 8 μηνών απολύεται.

Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

1. Οι Υπάλληλοι ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 23 Σεπ Τεμβρίου 2013, θα ενταχθούν και θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε νέες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία ή στους κλάδους ΔΕ φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης ή σε άλλη θέση στο Δημόσιο, τις ανεξάρτητες αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού πριν την πάροδο οκτώ μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία; Εάν ναι η ένταξη, η μετάταξη ή η μεταφορά θα αφορά το σύνολο του προσωπικού των Δημοτικών αστυνομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή κάποιοι από αυτούς θα προστεθούν στο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες περίπου συμπατριωτών μας που βρίσκονται στην ανεργία και τη φτώχια;

2. Πότε προτίθεστε να δημοσιεύσετε τις κοινές αποφάσεις Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την ένταξη των Δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και τις κοινές αποφάσεις Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, ποσο κοστιζει μια παρακολουθηση απο ντετεκτιβ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την ένταξη των Δημοτικών αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, ιδιωτικοσ ντετεκτιβ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξιος

Στρατούλης Δημήτριος

Βούτσης Νικόλαος»

ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Αντ. Σαμαράς: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα!»

Αιφνιδιαστική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο Μιχελάκη – δημάρχων σε ταβέρνα της Κηφισιάς

Σε ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας, στη γνωστή ταβέρνα της Κηφισιάς, «Τηλέμαχος», ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης και δήμαρχοι της Αττικής, που εκλέγονται στη Β’ Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, άκουσαν τις απόψεις των δημάρχων για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, ενώ ενημερώθηκαν και για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η είδηση ωστόσο είναι ότι οι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην ταβέρνα στις 10 το βράδυ.

Κάποιοι από τους δημάρχους μάλιστα είχαν αποφασίσει να μην παραστούν, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, θα ήταν υπόθεση ρουτίνας.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη και έδωσε κανονικά το «παρών», προκαλώντας… πανικό στους απόντες.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και όσοι απουσίαζαν σχεδόν… τσακίστηκαν για να ανέβουν στην Κηφισιά, με απόκλιση από μισή μέχρι μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόταν ο καθένας.

Ο κ. Σαμαράς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητη η απουσία τους και, απευθυνόμενος σε έναν εξ αυτών, του είπε: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα».

Τότε, ο κ. Μιχελάκης πήρε το λόγο και, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Αν ταξιδέψεις με τον πρωθυπουργό, για να τον προλάβεις, πρέπει να φύγεις με την προηγούμενη πτήση!».

ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», ντετεκτιβ πειραιασ κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

source: http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/586809/parateinetai-i-omiria-ton-dimotikon-astunomikon/
ΔΥΚΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *