ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Λόγω κρίσης, ντετεκτιβ ιδιωτικοί ντετέκτιβ αθήνα τιμεσ θεσσαλονικη οι ντετεκτιβ πειραιασ Έλληνες στρέφονται σε φθηνότερα είδη ντετεκτιβ τιμεσ θεσσαλονικη διατροφής – Οι προσφορές προϊόντων με ειδικές, ιδιωτικοί ντετέκτιβ αθήνα πιο προσιτές ντετεκτιβ ντετεκτιβ ιδιωτικοί ντετέκτιβ αθήνα τιμεσ θεσσαλονικη πειραιασ τιμές, ντετεκτιβ πατρα οδήγησαν ιδιωτικοί ντετέκτιβ αθήνα στην αύξηση της ζήτησης…”

Αυξήθηκε κατά 4,4% η παραγωγή ζυμαρικών το 2013 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Λόγω κρίσης, οι Έλληνες στρέφονται σε φθηνότερα είδη διατροφής – Οι προσφορές προϊόντων με ειδικές, πιο προσιτές τιμές, οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης

στροφή του καταναλωτικού κοινού, λόγω της κρίσης, σε φθηνότερα είδη διατροφής, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη διεύρυνση των εξαγωγών των επιχειρήσεων του τομέα, ωθούν φέτος ανοδικά την εγχώρια παραγωγή ζυμαρικών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή ζυμαρικών στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπ Τεμβρίου 2013 σημείωσε αύξηση 4,4%, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της ίδιας χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η αυξημένη εγχώρια κατανάλωση ζυμαρικών διευκολύνεται από τις προσφορές προϊόντων με ειδικές, πιο προσιτές τιμές, που πραγματοποιούν οι βιομηχανίες του τομέα, ώστε να συντηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση, μειώνοντας κατά περίπτωση τα περιθώρια κέρδους τους. Η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών παρέμεινε το 2012 στον αστερισμό των συρρικνωμένων αριθμητικά κερδο φόρων υποκλάδων της ελληνικής Βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι πέντε μεγαλύτερες εγχώριες βιομηχανίες ζυμαρικών, ως σύνολο, κατέγραψαν το 2012 αύξηση των πωλήσεων και μείωση των κερδών.

Τα αθροιστικά έσοδα των πέντε επιχειρήσεων παρ αγωγής ζυμαρικών από τις πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων τους στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, με τα σήματά τους ή και με τα σήματα εμπορικών αλυσίδων λιανεμπορίου, ανήλθαν το 2012 σε 182,24 εκατ. ευρώ, έναντι 176,64 εκατ. ευρώ το 2011. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό και κατά 5,60 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν κατά 5%, σε 51,20 εκατ. ευρώ, έναντι 54,02 εκατ. ευρώ, καθώς το μεικτό περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (28,1%, από 30,6% το 2011). Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 17,58 εκατ. ευρώ (9,6% των πωλήσεων), από 18,46 εκατ. ευρώ (10,4% των πωλήσεων) το 2011. Μειώθηκαν, συνεπώς, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 0,88 εκατ. ευρώ σε αξία, καθώς η συμπίεση του μεικτού περιθωρίου αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας.

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των πέντε επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή ζυμαρικών για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, ήταν κέρδη ύψους 7,49 εκατ. ευρώ (4,1% των πωλήσεων), έναντι αντίστοιχων κερδών 10,38 εκατ. ευρώ (5,9% των πωλήσεων) το 2011, μειωμένα κατά 28%.

Μετά την καταβολή φόρων τα αθροιστικά καθαρά κέρδη τους ήταν ύψους 5,67 εκατ. ευρώ το 2012 (3,1% των πωλήσεων), έναντι 7,32 εκατ. ευρώ το 2011 (4,1% των πωλήσεων), μειωμένα κατά 23

Αναλυτικότερα:

Η ΒΛΑΧΑ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κορινθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,00 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17,4%. Κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (-29,8%), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (επίσης 0,07 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,89 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,62 εκατ. ευρώ).

Η ΔΑΚΟΣ Π. Σ. – ΗΛΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ ( Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,39 εκατ. ευρώ, έναντι 11,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,3%. Κατέγραψε EBITDA 1,09 εκατ. ευρώ (+4,9%), κέρδη προ φόρων 0,69 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,53 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,70 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,07 εκατ. ευρώ)

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( Λάρισα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 67,67 εκατ. ευρώ, έναντι 67,40 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,5%. Κατέγραψε EBITDA 6,60 εκατ. ευρώ (-16,1%), κέρδη προ φόρων 2,26 εκατ. ευρώ (4,62 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 1,71 εκατ. ευρώ (3,24 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 51,09 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 30,69 εκατ. ευρώ).

Η ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ AE (Κιλκίς) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 26,36 εκατ. ευρώ, έναντι 21,99 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,9%. Κατέγραψε EBITDA 4,12 εκατ. ευρώ (+10,8%), κέρδη προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (1,73 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδης 0,79 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 30,93 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 22,95 εκατ. ευρώ).

Η BARILLA HELLAS AE, πρώην Misko ΑΕ (Βοιωτία και Μαγνησία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 73,82 εκατ. ευρώ, έναντι 74,90 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,5%. Κατέγραψε EBITDA 5,69 εκατ. ευρώ (-0,5%), κέρδη προ φόρων 3,45 εκατ. ευρώ (3,42 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 2,58 εκατ. ευρώ (2,42 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 53,48 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 31,81 εκατ. ευρώ).

Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε επιχειρήσεων σε καθαρά κέρδη ήταν 6,3% (8,4% το 2011). Η μέση απόδοση του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των πέντε επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 12% (12,4% το 2011).

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα “burberry” ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή Αυγή

Είχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, σε ένα εθνικιστικό σόου.

Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.

Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα… γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!

Το… πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, καταφέρθηκε κατά των πολιτικών της Ελλάδας και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.

Τι απαντά η Χρυσή Αυγή

Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.

«Οι πολιτικάντηδες με τα “burberry” που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για “clubbing”, πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».

«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί ένα ποσό στους Δήμους και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

source: http://www.protothema.gr/greece/article/327680/auxithike-kata-44-i-paragogi-zumarikon-to-2013/
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *